Contact

Petra van Bekkum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy Policy

Serenens gebruikt en bewaart zo weinig mogelijk uw persoonsgegevens. Om diensten goed aan te kunnen bieden gebruikt Serenens alleen persoonsgegevens om in contact te komen met u. Een persoonlijk dossier wordt schriftelijk opgemaakt en door u zelf bewaard. Serenens werkt niet samen om gegevens met andere partijen te delen. 

Hoe beschermt serenens uw persoonsgegevens?

Hoe uw persoonsgegevens exact beschermd worden kan serenen niet prijsgeven om misbruik of gerichte aanvallen te voorkomen. 

Vervaldatum en inzage

Uw persoonsgegevens hebben een uiterste vervaldatum. Na 7 jaar verwijderen wij automatisch de gegevens, tenzij u Serenens opnieuw de toestemming geeft om deze gegevens bij te houden en te gebruiken, of tenzij het wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren. U heeft na de gegevens met Serenens gedeeld te hebben, te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat. Mocht u dit verzoek bij Serenens indienen, dan tracht Serenens dit te realiseren binnen één maand na het verzoek. Serenens neemt contact met u op als dit niet haalbaar is en verlengt deze termijn met maximaal één extra maand.

Rechten

U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die Serenens over u heeft verzameld (recht op inzage), u kan deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen (recht op vergetelheid), u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of zich verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kan u vragen om uw gegevens over te kunnen dragen aan een 3e partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsauthoriteit, indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor Nederland kan u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Aanpassen van persoonsgegevens

Mocht u besluiten om gebruik te maken van uw bovenstaande recht(en), dan kunt u dit schriftelijk doen en Serenens vragen waar u dit kunt deponeren. 

Cookies gebruiken en verwijderen?

Voor zover Serenens weet worden er geen cookies gebruikt. Wilt u uw cookies verwijderen, dan kan dat vanuit de browser. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u op de onderstaande websites vinden hoe u cookies van uw browser kunt verwijderen. Voor de meest gebruikte browsers zoals Internet Explorer, Google Chrome en Firefox kunt u dat doen door de toetsencombinatie CTRL+SHIFT+DELETE te drukken binnen de browser. U krijgt dan een scherm te zien waar u onder andere ook cookies kunt verwijderen.

Wijzigingen in de Privacy Policy

Serenens zal de privacy policy updaten op het moment er veranderingen plaatsvinden in de dienstverlening en/of op basis van feedback vanuit de klanten.